Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Informacja o zaskarżeniu Uchwały Rady Gminy dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 20 września 2005 r. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo o zaskarżeniu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Nr XXVIII/288/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września 2005 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania [...]

Informacja dotycząca uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W dniu 6 września 2005 r. Rada Gminy Nowa Wieś Welka podjęła następujące uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. Nr XXVIII/288/05   -  "Osiedle Olimpin" 2. Nr XXVIII/289/05   [...]

Jak uzyskać informacje dot. zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka

Informacje na temat zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowa Wieś Wielka, pokój nr 3 i 4, telefon (052) 320-68-43/44 [...]

metryczka