Sesja w dniu 9 września 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. 
Sesja odbędzie się we wtorek, 9 września 2008 r. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 sierpnia 2008 r.
5. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 18 sierpnia 2008 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zawarcia umowy dotacji na realizację zadania pn. „Ale wkoło jest wesoło – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Dajcie mi szansę”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do ubiegania się o dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu „Dajcie mi szansę”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości   gruntowej położonej w Brzozie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej położonej w Prądocinie.
12. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (29 sierpnia 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (2 września 2008, 09:14:13)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (15 października 2008, 11:33:39)
Zmieniono: poprawienie błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1500