Stanowisko Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie planowanej inwestycji krajowej – budowy linii 400 kV Plewiska - Mogilno - Bydgoszcz Zachód

W dniu 23 października 2008 r. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka uchwałą Nr XXIV/213/08 przyjęła stanowisko w sprawie planowanej inwestycji krajowej – budowy linii 400 kV Plewiska - Mogilno - Bydgoszcz Zachód o następującej treści:

„W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Polskie Sieci Energetyczne-Operator S.A. potwierdziły konieczność budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Plewiska-Mogilno-Bydgoszcz Zachód, ze względu na deficyt mocy w północnej części Polski. Obecnie zadanie jest w fazie koncepcji, a Spółka przystąpi do jego realizacji nie wcześniej niż w 2015 roku. Trasa linii będzie musiała być wyznaczona w części na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w nowym korytarzu. Realizacja zadania niewątpliwie będzie miała wpływ na zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie linii, mogą także wystąpić sytuacje konfliktowe, obecnie trudne do przewidzenia, gdyż w żadnym z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie wyznaczono trasy linii.
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka uważa, że słusznym rozwiązaniem będzie wyznaczenie trasy linii poprzez tereny wsi Jakubowo, Kolankowo, Nowe Smolno, Kobylarnia, Olimpin, z odsunięciem w kierunku południowym w rejonie obszaru zwartej zabudowy wsi Kobylarnia, z maksymalną ochroną istniejących rozproszonych terenów zabudowy. W tym celu zostaną podjęte prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego odcinka trasy linii na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
W związku z powyższym zobowiązuje się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do wystąpienia do Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Operator S.A. celem włączenia się do prac nad dokumentami planistycznymi, w szczególności o udostępnienie studiów koncepcyjnych, wskazanie warunków technicznych, oraz do czynnego udziału w wyborze optymalnej trasy inwestycji.
Proponowane działania pozwolą uzyskać gwarancje trwałego wyznaczenia korytarza linii i możliwość precyzyjnego informowania społeczeństwa o planowanej inwestycji”.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Nowa Wieś Wielka (23 października 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (28 października 2008, 10:27:23)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (28 października 2008, 14:44:14)
Zmieniono: poprawienie tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2636