Stanowiska

Stanowiska

Stanowisko w sprawie artykułu pt. 'Sieć dla stu rodzin', który ukazał się w Gazecie Regionalnej Powiat w dniu 14 marca 2012 r.

Z ogromnym zdziwieniem i niedowierzaniem przeczytałem tekst pana redaktora KP (p. Krzysztofa Popczyńskiego), który ukazał się na łamach Gazety Regionalnej Powiat w dniu 14 marca 2012 r., pt. „Sieć dla stu rodzin”. Dotyczył on [...]

Stanowisko Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie planowanej inwestycji krajowej – budowy linii 400 kV Plewiska - Mogilno - Bydgoszcz Zachód

W dniu 23 października 2008 r. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka uchwałą Nr XXIV/213/08 przyjęła stanowisko w sprawie planowanej inwestycji krajowej – budowy linii 400 kV Plewiska - Mogilno - Bydgoszcz Zachód o następującej treści:„W [...]

Stanowisko Klubu Radnych "Wspólnota" dotyczące protestu rodziców w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej

Poniżej przedstawiam treść protestu rodziców w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 4 czerwca 2007 r.oraz odpowiedź Klubu Radnych "Wspólnota" z dnia 3 lipca 2007 r. [...]

metryczka