Nieruchomości - w drodze przetargu

Nieruchomości - w drodze przetargu

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego odbytego w dniu 25 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego odbytego w dniu 25 czerwca 2020 r. w lokalu Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka informuje o organizowanym I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka informuje o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych

Unieważnienie przetarguWójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając  w oparciu  o  art.  30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka informuje o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65), stosownie do zarządzenia nr 11/20 z dnia 23 stycznia 2020 r., znak: RO.I.0050.11.2020, [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego odbytego w dniu 17 czerwca 2015 r., na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka.

RGG-II.6845.1.1.3-5.2015OGŁOSZENIE    Wójt Gminy Nowa Wieś Wielkazgodnie z § 12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na [...]

Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych tj.: - dz. nr 59/4 w Nowej Wsi Wielkiej, - dz. nr 99 w Dobromierzu, - dz. nr 174/6 w Prądocinie

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.  37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości tj. dz. nr 465/2 w Brzozie

                                     Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej, tj działka nr 465/2 w Brzozie, stanowiąca mienie gminne.

                              Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Tarkowie Dolnym - działka ewidencyjna numer 39/32

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Tarkowie Dolnym - działka ewidencyjna numer 39/32 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o rozstrzygnięciu z otwarcia ofert z dnia 19 grudnia 2008 r. na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Nowa Wieś Wielka

OGŁOSZENIE             Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje  do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie z otwarcia ofert  z  dnia 19 grudnia 2008  r. [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Brzozie

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Brzozie wymienionej poniżej: [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Tarkowie Dolnym

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Tarkowie Dolnym wymienionych poniżej: [...]

Ogłaszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Brzoza i m. Tarkowo Dolne. [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościwymienionych w poniższym wykazie: Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2006 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy [...]

metryczka