rok 2007

rok 2007

Budżet na rok 2007

1. Dochody budżet Gminy na rok 2007 r. 2. Wydatki budżet Gminy na rok 2007 r. 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009. 3a. Zadania inwestycyjne w 2007 r. 4. Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. 5. [...]

metryczka