Zaproszenie na sesję Rady Gminy 27 listopada 2006 r.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję pierwszą sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2006-2010.
Sesja odbędzie się 27 listopada 2006 r. o godz. 17:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i prowadzenie sesji przez radnego seniora.
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2006-2010.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Złożenie przez Wójta Gminy kadencji 2002-2006 na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka "Sprawozdania o stanie finansowym gminy Nowa Wieś Wielka".
7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2006-2010.
   a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy,
   b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
   c) prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy,
   d) zarządzenie głosowania tajnego,
   e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru.
8. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego seniora.
9. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
   a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
   b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
   c) prezentacja kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
   d) zarządzenie głosowania tajnego,
   e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru.
10. Wolne wnioski.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady kadencji 2002-2006 (21 listopada 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (22 listopada 2006, 15:48:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2111