Zaproszenie na sesję Rady Gminy 29 grudnia 2004 r.

                                                                         Nowa Wieś Wielka, 14 grudnia 2004 r.

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka

Znak: RO.II.0052-22/04

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 29 grudnia 2004 r. o godz. 10°° w Gimnazjum w Brzozie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 1 grudnia 2004 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Północ”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Chmielnikach, we wsi Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/134/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2004 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy 2004 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.
a) przedstawienie przez Wójta projektu budżetu,
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rady w sprawie projektu budżetu,
c) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie proponowanych przez Komisje zmian w projekcie budżetu,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu,
e) zgłaszanie ewentualnych poprawek do budżetu,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletnich  planów inwestycyjnych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Brzozie.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka, położonej w Brzozie.
15. Informacja Wójta o  wykonaniu  zadań  inwestycyjnych w 2004 roku.
16. Informacja Wójta o decyzjach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
17. Informacja Wójta o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi  własność gminy w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 8 grudnia 2004 r.
18. Informacja Wójta o działalności  Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w latach 2002 -2004.
19. Informacja Wójta nt. pozyskanych środków na realizację zadań  za okres od listopada 2002 do grudnia 2004.
20. Informacja Wójta dotycząca udzielonych umorzeń i ulg  w latach 2002-2004.
21. Informacja Wójta porównująca środki finansowe ponoszone na  zadania inwestycyjne w latach 1999-2000 i 2003-2004.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.
24. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
25. Wolne wnioski.
26. Interpelacje i wnioski radnych.
27. Zakończenie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                      Franciszek Bizon


Oryginał dokumentu do wglądu na stanowisku ds. obsugi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pok. 20, tel. 52 / 38-12-806 w. 40.
Przyjęty na sesji Rady Gminy porządek obrad znajduje sie w protokole z obrad sesji.


Wytworzył: Przewodniczący Rady (14 grudnia 2004)
Opublikował: Piotr Łęgowski (10 marca 2005, 16:31:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (22 marca 2005, 11:51:10)
Zmieniono: modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1496

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij