Zaproszenie na sesję Rady Gminy 28 kwietnia 2004 r.


                                                                          Nowa Wieś Wielka, 6 kwietnia 2004 r.

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka

Znak: RO.II.0052-16/04

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 28 kwietnia 2004 r. o godz. 12 °° w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w  Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  sesji z dnia 16 marca 2004 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/134/04  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2004 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia w roku 2004 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej etap II C we wsi Brzoza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2004 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego – wymiana pokrycia dachowego z eternitu i montaż instalacji ogrzewania słonecznego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2003  rok i podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy za 2003 rok.
a) przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2003 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2003 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy za 2003 rok,
d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Planowania i Finansów,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta  Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2003  rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny zestawu komputerowego Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Bydgoszczy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Tarkowie Dolnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej.
14. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
15. Wolne wnioski.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Zakończenie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                      Franciszek Bizon


Oryginał dokumentu do wglądu na stanowisku ds. obsugi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pok. 20, tel. 52 / 38-12-806 w. 40.
Przyjęty na sesji Rady Gminy porządek obrad znajduje sie w protokole z obrad sesji.


Wytworzył: Przewodniczący Rady (6 kwietnia 2004)
Opublikował: Piotr Łęgowski (10 marca 2005, 16:04:59)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (22 marca 2005, 11:38:46)
Zmieniono: modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1684

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij