Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka

Nowa Wieś Wielka, 25 czerwca 2014 r.
RGG-I.6721.2.2013

              


      Na  podstawie  art.  11  pkt  10  ustawy   z   dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn.  zm.),  w  związku
z art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu  informacji
o  środowisku,  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o
ocenach   oddziaływania   na   środowisko   (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)   oraz   uchwały
Nr XXVIII/265/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r.  

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 7 lipca 2014 r. do 1 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2,  pok. 3, w godz. od 7:15 do 15:15.   

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  miejscowego  rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 10 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej  Wsi Wielkiej, ul.  Ogrodowa 2,
w sali ślubów  o godz. 12:00.   

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy,  osoby  prawne  i  fizyczne  oraz   jednostki  organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi  do  projektu  zmiany  studium  oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy  składać  na  piśmie  do  Wójta Gminy
Nowa Wieś  Wielka  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2014 r.Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (25 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (27 czerwca 2014, 10:34:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1072

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij