Nieruchomości - w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości - w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka (Prądocin), przeznaczonej do zamiany

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 54/20 z dnia 29 [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonej do zamiany

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zgodnie  z zarządzeniem Nr 41/20 z dnia 8 [...]

Wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonych do dzierżawy, pod urządzenia reklamowe, w drodze bezprzetargowej, na okres do 14 lipca 2022 roku.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 45/19 z dnia 26 lipca 2019 r., znak: [...]

Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do lat dziesięciu.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 44/19 z dnia 26 lipca 2019 r., znak: [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, celem zorganizowania zaplecza budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Brzozie.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j. t.,  ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 45/16 z dnia 21 września [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do lat dziesięciu.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j. t.,  ze zm.)  zgodnie  z   zarządzeniem Nr [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do lat dziesięciu. Działka ewidencyjna numer 465/2 w Brzozie.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 782,  ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 69/15 z dnia 7 września 2015 r., [...]

Wykaz nieruchomości, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, tj. działki nr 394 i 395 w Nowej Wsi Wielkiej

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 782,  ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 62/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r., [...]

Wykaz nieruchomości, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej: dz. nr 59/4 w Nowej Wsi Wielkiej, dz. nr 99 w Dobromierzu i dz. nr 174/6 w Prądocinie

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,  ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 25/15 z dnia 27 marca 2015 r., [...]

Wykaz nieruchomości, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,  ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 23/15 z dnia 27 marca 2015 r., [...]

Wykaz nieruchomości, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,  ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 24/15 z dnia 27 marca 2015 r., [...]

Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie gminne przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do lat dziesięciu

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,  ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 21/15 z dnia 27 marca 2015 r., [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej mienie gminne, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,  ze zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 r., [...]

Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do lat dziesięciu.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka działając w oparciu o art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,  ze zm.) zarządzeniem Nr 3/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., znak: [...]

metryczka