Menu

aktualności

przetargi

skrzynka podawcza

władze i struktura

stanowiska

obwieszczenia

ogłoszenia o naborze do pracy

system powiadamiania sms

projekty współfinansowane ze środków unii europejskiej

internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy nowa wieś wielka

zintegrowane inwestycje terytorialne

bezpłatne warsztaty fotograficzne

rejestr instytucji kultury

planu rozwoju tras rowerowych w powiecie bydgoskim do 2020 r. - konsultacje społeczne

gospodarka odpadami komunalnymi

rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

zagospodarowanie przestrzenne

gospodarka gruntami

ochrona środowiska

organizacje pozarządowe

prawo lokalne

finanse gminy

nasza gmina

kontrole

sprawy do załatwienia

wybory

wydział komunikacji starostwa powiatowego w bydgoszczy/ośrodek zamiejcowy w nowej wsi wielkiej

badanie satysfakcji klientów urzędu - ankieta elektroniczna

narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011

powszechny spis rolny 2010

Kryteria rekrutacji do Przedszkola Samorządowego "Stokrotka"

                                             Kryteria rekrutacji
                                      
1. Rozpatrywanie wniosków zgłoszenia w głównym etapie rekrutacji dotyczy kandydatów   
    zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. 
 
2. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby kandydatów spełniających warunek
    określony w ust. 1 w stosunku do ilości wolnych miejsc w Przedszkolu, brane są pod uwagę łącznie
    następujące kryteria o wartości wyrażonej w punktach: 

      1)  wielodzietność rodziny kandydata,
      2)  niepełnosprawność kandydata,
      3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
      4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
      5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
      6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
      7)  objęcie kandydata piecza zastępczą.
 
3. Jeśli po zakończeniu postępowania w Przedszkolu nadal są wolne miejsca i kandydaci  
    uzyskali taki sam wynik określony w punkcie 2, stosuje się dodatkowe kryteria o wartości
    wyrażonej w punktach: 
 
      1)  obydwoje rodzice dziecka są osobami pracującymi,
      2)  dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa
           rekrutacja w danym przedszkolu,
      3)  zadeklarowany pobyt dziecka powyżej 8 godzin dziennie,
      4)  dziecko z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej
           pozostających pod opieką GOPS lub pobierających zasiłek rodzinny,
      5)  dziecko, którego rodzice składali wniosek o przyjęcie do przedszkola w minionym roku
           szkolnym. 

4. Wymagane dokumenty : 

1)  deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, 

2)  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola , do wniosku dołącza się:
 
     ·  oświadczenie o wielodzietności,
     ·  oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
     ·  oświadczenie rodziców o zatrudnieniu,
     ·  oświadczenie, że rodzeństwo kontynuuje edukację w Przedszkolu;
     ·  oświadczenie - zadeklarowany pobyt dziecka w Przedszkolu powyżej 8 godzin,
     ·  oświadczenie o korzystaniu z form pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 
        Wsi Wielkie,
     ·  oświadczenie o nieprzyjęciu dziecka do Przedszkola podczas rekrutacji w minionym roku
        szkolnym,
     ·  kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, 
     ·  kserokopia dokumentu o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
     ·  kserokopia dokumentu o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
     ·  kserokopia dokumentu o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
     ·  kserokopia dokumentu objęcia kandydata pieczą zastępczą.
 
Kserokopie dokumentów  należy poświadczyć własnoręcznym podpisem i umieścić zapis:
„ Kserokopia jest zgodna z oryginałem”.

 
 
5. Terminy rekrutacji: 

     1)  W terminie od 15 do 24 lutego rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola składają na 
          kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym
          Przedszkolu.
     2)  Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się od 1 marca do 31 marca – składanie wniosków 
          do Dyrektora Przedszkola.
     3)  Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nie przyjętych do Przedszkola odbywa się do 15 kwietnia. 

6. Procedura odwoławcza: 

     1)  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
          i  kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  
          z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola. 
     2)  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata.
     3)  Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia 
          Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
     4)  Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, 
          w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola
          służy skarga do Sądu Administracyjnego.
 
 
 

Wytworzył: Iwona Moskal (1 marca 2014)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (1 marca 2014, 18:52:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij