W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
AKTUALNOŚCI
PRZETARGI
SKRZYNKA PODAWCZA
WŁADZE I STRUKTURA
STANOWISKA
OBWIESZCZENIA
OGŁOSZENIA O NABORACH I KONKURSACH
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
PLANU ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM DO 2020 R. - KONSULTACJE SPOŁECZNE
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
GOSPODARKA GRUNTAMI
OCHRONA ŚRODOWISKA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
NASZA GMINA
FINANSE GMINY
PRAWO LOKALNE
KONTROLE
SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
WYBORY
BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU - ANKIETA ELEKTRONICZNA
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY/OŚRODEK ZAMIEJCOWY W NOWEJ WSI WIELKIEJ
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
POTRZEBY W ZAKRESIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ, INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO ORAZ DOSTĘPU DO USŁUG BEZPŁATNEGO INTERNETU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Strona główna > JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY > Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej > Aktualności > Kryteria rekrutacji do Przedszkola Samorządowego "Stokrotka"

Kryteria rekrutacji do Przedszkola Samorządowego "Stokrotka"

                                             Kryteria rekrutacji
                                      
1. Rozpatrywanie wniosków zgłoszenia w głównym etapie rekrutacji dotyczy kandydatów   
    zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. 
 
2. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby kandydatów spełniających warunek
    określony w ust. 1 w stosunku do ilości wolnych miejsc w Przedszkolu, brane są pod uwagę łącznie
    następujące kryteria o wartości wyrażonej w punktach: 

      1)  wielodzietność rodziny kandydata,
      2)  niepełnosprawność kandydata,
      3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
      4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
      5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
      6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
      7)  objęcie kandydata piecza zastępczą.
 
3. Jeśli po zakończeniu postępowania w Przedszkolu nadal są wolne miejsca i kandydaci  
    uzyskali taki sam wynik określony w punkcie 2, stosuje się dodatkowe kryteria o wartości
    wyrażonej w punktach: 
 
      1)  obydwoje rodzice dziecka są osobami pracującymi,
      2)  dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa
           rekrutacja w danym przedszkolu,
      3)  zadeklarowany pobyt dziecka powyżej 8 godzin dziennie,
      4)  dziecko z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej
           pozostających pod opieką GOPS lub pobierających zasiłek rodzinny,
      5)  dziecko, którego rodzice składali wniosek o przyjęcie do przedszkola w minionym roku
           szkolnym. 

4. Wymagane dokumenty : 

1)  deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, 

2)  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola , do wniosku dołącza się:
 
     ·  oświadczenie o wielodzietności,
     ·  oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
     ·  oświadczenie rodziców o zatrudnieniu,
     ·  oświadczenie, że rodzeństwo kontynuuje edukację w Przedszkolu;
     ·  oświadczenie - zadeklarowany pobyt dziecka w Przedszkolu powyżej 8 godzin,
     ·  oświadczenie o korzystaniu z form pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 
        Wsi Wielkie,
     ·  oświadczenie o nieprzyjęciu dziecka do Przedszkola podczas rekrutacji w minionym roku
        szkolnym,
     ·  kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, 
     ·  kserokopia dokumentu o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
     ·  kserokopia dokumentu o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
     ·  kserokopia dokumentu o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
     ·  kserokopia dokumentu objęcia kandydata pieczą zastępczą.
 
Kserokopie dokumentów  należy poświadczyć własnoręcznym podpisem i umieścić zapis:
„ Kserokopia jest zgodna z oryginałem”.

 
 
5. Terminy rekrutacji: 

     1)  W terminie od 15 do 24 lutego rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola składają na 
          kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym
          Przedszkolu.
     2)  Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się od 1 marca do 31 marca – składanie wniosków 
          do Dyrektora Przedszkola.
     3)  Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nie przyjętych do Przedszkola odbywa się do 15 kwietnia. 

6. Procedura odwoławcza: 

     1)  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
          i  kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  
          z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola. 
     2)  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata.
     3)  Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia 
          Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
     4)  Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, 
          w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola
          służy skarga do Sądu Administracyjnego.
 
 
 Wytworzył: Iwona Moskal (1 marca 2014)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (1 marca 2014, 18:52:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455

wersja do zapisu wersja do druku