Zarządzenia WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika z 2017 roku