Zarządzenia WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika z 2015 roku