Zarządzenia WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika z 2014 roku