Zarządzenie nr 83/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 13 października 2020w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: „Sieć wodociągową na ulicy Bocianowej w Brzozie” oraz „Sieć wodociągową na ulicy Jaskółczej w Brzozie”.

Zarządzenie nr 83/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 13 października 2020


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: „Sieć wodociągową na ulicy Bocianowej w Brzozie” oraz „Sieć wodociągową na ulicy Jaskółczej w Brzozie”.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zarządzam, co następuje:
 
   §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy:
a) „Sieć wodociągową  na ulicy Jaskółczej w Brzozie” o wartości 22.500,00 zł,
b) „Sieć wodociągową  na ulicy Bocianowej w Brzozie” o wartości 18.000,00 zł.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 listopada 2020, 10:21:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85