Zarządzenie nr 81/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 22 października 2020w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych

Zarządzenie nr 81/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 22 października 2020


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych


     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1])  oraz uchwał Rady Gminy Nowa Wieś Wielka:

- Nr XXXVI/342/14 z dnia 25 marca  2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych,
- Nr XV/146/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy w drodze przetargu, zarządzam, co następuje:
 
     § 1. W zarządzeniu Nr 77/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, w załączniku nr 1 w tabeli uchyla się lp. 2, a załącznik nr 2 otrzymuje Brzmienie jak załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
 
Załącznik Nr 1 (33kB) word
Załącznik Nr 2 (24kB) word

[1]Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 471, 782, 1709 i 2020.


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 13:40:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57