Zarządzenie nr 47/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 24 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2019

Zarządzenie nr 47/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2019


    Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz   art.   34 ust. 1 pkt  5 i  9 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869),  w związku  z   art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U z  2019 r., poz. 869), zarządzam co następuje:
                                               
 
 
        § 1. Zatwierdzam  roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za  rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                                                          
 
       §2. Zarządzenie wchodzi w życie z podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (7 lipca 2020, 12:13:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155