Zarządzenie nr 24/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 30 grudnia 2019w sprawie wymiaru i rozkładu czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2020

Zarządzenie nr 24/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie wymiaru i rozkładu czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2020


Na podstawie art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)  oraz  § 20 ust. 14 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (znak:RO.I.0152-11/09 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. W celu zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w obowiązującym równoważnym systemie czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym ustalam czas pracy:
 
1)     w  miesiącu styczniu 2020 r., w którym wymiar wynosi 168 godzin, w dniu 03.01.2020 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 15:15,
 
2)     w  miesiącu marcu 2020 r., w którym wymiar wynosi 176 godzin, w dniu 06.03.2020 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 13:15,
 
3)     w  miesiącu czerwcu 2020 r., w którym wymiar wynosi 168 godziny, w dniu 12.06.2020 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 13:15,
 
4)     w  miesiącu lipcu 2020 r., w którym wymiar wynosi 184 godzin, w dniu 03.07.2018 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 15:15,
 
5)     w  miesiącu wrześniu 2020 r., w którym wymiar wynosi 176 godzin, w dniu 04.09.2020 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 13:15,
 
6)     w  miesiącu październiku 2020 r., w którym wymiar wynosi 176 godzin, w dniu 02.10.2020 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 15:15,
 
7)     w  miesiącu grudniu 2020 r., w którym wymiar wynosi 168 godzin, w dniu 04.12.2020 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 13:15 i w dniu 18.12.2020 r. (piątek) od godziny 7:15 do godziny 13:15,
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:22:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161