Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  >  2019
Zarządzenia z roku 2020 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika

Zarządzenie nr 22/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie ustalenia symboli literowych dla komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka


   Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 29/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego, oraz § 18 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka następujące symbole literowe do oznaczania spraw prowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka:
1) w Referacie Organizacyjnym – symbol RO,
2) w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego – symbol USC,
3) w Referacie Budżetu i Finansów –  symbol  RBF,
4) w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej – symbol RBI,
5) w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska –symbol RGG,
6) na samodzielnym stanowisku radcy prawnego – symbol RP,
7) na samodzielnym stanowisku ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i bhp – symbol  PI,
8) na  samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych  – symbol ZPL,
9) na  samodzielnym stanowisku ds. opłaty adiacenckiej i kontroli zarządczej – symbol OKZ,
10) na  samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego – symbol AW,
11) na  samodzielnym stanowisku ds. działalności gospodarczej – symbol DG.
 
   § 2. 1. Przy znakowaniu spraw, pracownicy w górnym lewym rogu pisma umieszczają znak sprawy, który składa się z:
1) oznaczenia komórki organizacyjnej,
2) symbolu klasyfikacyjnego z jednolitego rzeczowego wykazu akt,
3) liczby określającej sprawę w ramach symbolu klasyfikacyjnego,
4) ewentualnie kolejny numer pisma w danej sprawie,
5) oznaczenia roku, w którym sprawa się rozpoczęła,
6) oznaczenia pracownika przygotowującego pismo lub prowadzącego sprawę (inicjały pierwszej dużej litery imienia i nazwiska),
7) w przypadku powtarzających się inicjałów oznaczenie pracownika składa się z pierwszej dużej litery imienia oraz pierwszej dużej i drugiej małej litery nazwiska.
  2. Uregulowanie z ust. 1 pracownicy umieszczają jako znak sprawy przy znakowaniu pism i spraw w górnym lewym rogu, gdzie symbole AA.0000.1.2.RRRR.IN oznaczają odpowiednio:
  a) AA – symbol komórki organizacyjnej,
  b) 0000 - symbol klasyfikacyjny z jednolitego rzeczowego wykazu,
  c) 1 - liczba określająca sprawę w ramach symbolu klasyfikacyjnego,
  d) 2 - ewentualnie kolejny numer pisma w danej sprawie,
  e) RRRR - oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła,
  f) IN - inicjały pierwszej dużej litery imienia i nazwiska oznaczające pracownika przygotowującego pismo lub prowadzącego sprawę,
   g)  w przypadku powtarzających się inicjałów oznaczenie pracownika składa się z pierwszej dużej litery imienia oraz pierwszej dużej i drugiej małej litery nazwiska (AA.0000.1.RRRR.INa).
 
   § 3. Traci moc zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia symboli liczbowych dla stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij