Zarządzenie nr 58/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 26 września 2019w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, położonych w Brzozie

Zarządzenie nr 58/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 26 września 2019


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, położonych w Brzozie


 
   Na podstawie  art. 35 ust. 1, ust. 1b i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.[1]), zarządzam, co następuje:


   
    § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonych  do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, wymienionych w wykazie do zarządzenia.
 
    § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2
oraz w sołectwie położenia nieruchomości, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
   

Załącznik (31kB) word
[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 i z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589 i poz. 1716


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 października 2019, 08:30:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225