Zarządzenie nr 54/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 9 września 2019w sprawie w sprawie wspierania promocji Gminy

Zarządzenie nr 54/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 9 września 2019


w sprawie w sprawie wspierania promocji Gminy


   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących promocji Gminy,  wzmocnienia jej wizerunku lub uhonorowania wyjątkowych osiągnięć jej mieszkańców,
Wójt Gminy może udzielić stosownego wsparcia.  
 
   § 2. Realizacja powyższego uprawnienia może być dokonana w formie rzeczowej
lub finansowej.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie

Zarządzenie ma na celu stworzenie możliwości wspierania uzdolnionych mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, tak w postaci rzeczowej jak i finansowej, w przypadkach dokonania przez nich wyjątkowych osiągnięć, które w ten sposób faktycznie promują Gminę Nowa Wieś Wielka.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 października 2019, 08:14:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229