Zarządzenie nr 51/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 września 2019w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 51/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 września 2019


w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


   Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Upoważniam do sporządzania aktów pełnomocnictwa do w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  następujących pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka:
1)     Małgorzatę Ćwierdzińską – Gminnego Koordynatora Wyborczego,
2)     Mirosława Bogusza – Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2. W ramach kompetencji określonej w ust.1 osoby te są upoważnione do odmowy sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, jeśli wniosek o sporządzenie aktu nie spełnia ustawowych warunków.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (11 września 2019, 11:47:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192