Zarządzenie nr 1/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 17 stycznia 2019w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki wodnej i środowiska

Zarządzenie nr 1/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 17 stycznia 2019


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki wodnej i środowiska


    Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 9/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze - znak:RO.I.0152- 9/09 zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki wodnej i środowiska, w następującym składzie:
1)     Leszek Latosiński –  Sekretarz Gminy, przewodniczący,
2)    Michał Derkowski – Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i bhp w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka – członek,
3)    Ryszard Ładziński  – kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – sekretarz.
 
   § 2. Celem Komisji Rekrutacyjnej jest wyłonienie w drodze postępowania konkursowego kandydata na stanowisko ds. gospodarki wodnej i środowiska.
 
   § 3. Komisja Rekrutacyjna działa do dnia zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. gospodarki wodnej i środowiska.
     
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (5 lutego 2019, 10:55:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195