Zarządzenie nr 103/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 listopada 2017w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST

Zarządzenie nr 103/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 listopada 2017


w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST


na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam co następuje:
 
   § 1. Wprowadza się narzędzie zarządcze do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu wdrożone w ramach projektu: „E-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
   § 2. Narzędzie zarządcze do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu składa się z systemu informatycznego zaimplementowanego pod adresem: http://nowawieswielka.ocenaurzedu.eu z którego dostępna jest wersja elektroniczna Ankiety badania satysfakcji Klienta dla mieszkańców oraz funkcje dla administratora systemu: Wprowadź ankietę (papierową), Pobierz ankietę do wydrukowania  (pdf) oraz Generuj raport (z wyników pomiaru).
 
   § 3. Narzędzie zarządcze do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu umożliwia badanie oceny satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Urząd za pomocą ankiety elektronicznej (dostępnej ze strony internetowej urzędu) poprzez kliknięcie na Baner przekierowujący: Oceń Urząd umieszczony na stronie głównej Urzędu oraz opcjonalnie ankiet papierowych (wykładanych na stanowiskach obsługi  Klienta), które zostają wprowadzone do systemu informatycznego przez administratora.
 
   § 4. Narzędzie zarządcze do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu pozwala na generowanie okresowych raportów z wyników pomiaru po zalogowaniu do systemu przez uprawnionego pracownika Urzędu. Generowanie raportów powinno odbywać się nie rzadziej niż raz do roku, a wyniki raportu mogą stanowić podstawę do podejmowania w Urzędzie działań naprawczych lub doskonalących w zakresie obsługi Klienta.
 
   § 5. W zależności od zasygnalizowanych potrzeb w Urzędzie dopuszcza się edycję danych urzędu i/lub edycję ankiety przez administratora systemu po zalogowaniu się pod adresem http://admin.ocenaurzedu.eu/. Przed wprowadzeniem zmian należy wygenerować raport z doczasowych wyników pomiaru.
 
   § 6. Integralną częścią systemu jest Instrukcja obsługi narzędzia do Oceny Satysfakcji Klienta, stanowiąca Załącznik do Zarządzenia.
 
   § 7. Osobami odpowiedzialnymi za stosowanie narzędzi zarządczych do monitorowania satysfakcji klienta Urzędu ustanawiam Panów: Szymona Giżyckiego i Łukasza Michalika.
 
   § 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
   § 9. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik (6107kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (29 listopada 2017, 11:55:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304