Zarządzenie nr 96/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 23 października 2017w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: sieci wodociągowej w Trakowie Dolnym- ul. Prosta, sieci wodociągowej w Nowej Wiosce, sieci wodociągowej w Januszkowie-ul. Słowikowa.

Zarządzenie nr 96/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 23 października 2017


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: sieci wodociągowej w Trakowie Dolnym- ul. Prosta, sieci wodociągowej w Nowej Wiosce, sieci wodociągowej w Januszkowie-ul. Słowikowa.


      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:
 
    §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy:
a)     sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym- ul. Prosta o wartości 37.424,25 zł,
b)     sieci wodociągowej w Nowej Wiosce o wartości 185.903,26 zł,
c)     sieci wodociągowej w Januszkowie – ul. Słowikowa o wartości 74.289,80 zł.
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 października 2017, 07:47:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263