Zarządzenie nr 85/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 29 września 2017w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 85/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 września 2017


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka.


   Na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.*) zarządzam, co następuje:
   
    § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonej do zamiany, wymienionej w wykazie do zarządzenia.
 
    § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2 oraz w sołectwie położenia nieruchomości, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
   
 
 
  Załącznik (30kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


* poz. 2260 i z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566 i poz.1595


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 października 2017, 08:24:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230