Zarządzenie nr 103/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 grudnia 2015w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Dębowa, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Stolarska, sieci wodociągowej w Januszkowie, sieci wodociągowej w Prądocinie, sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym.

Zarządzenie nr 103/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Dębowa, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Stolarska, sieci wodociągowej w Januszkowie, sieci wodociągowej w Prądocinie, sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym.


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1.515 ze zm.¹) zarządzam, co następuje:
 
      §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy:
a)     sieć kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Dębowa o wartości  70.079,25 zł,
b)     sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Stolarska o wartości 63.031,35 zł,
c)     sieć wodociągową w Januszkowie o wartości 49.962,60 zł,
d)     sieć wodociągową w Prądocinie – ul. Leśna o wartości 22.386,00 zł,
e)     sieć wodociągową w Prądocinie (rejon działki 214) o wartości 105.644,70 zł,
f)      sieć wodociągową w Prądocinie wg trasy przebiegającej przez dz. 216/3,238/10, 238/23, 235/1 o wartości 92.120,85 zł,
g)     sieć wodociągową w Tarkowie Dolnym o wartości 215.134,87 zł,
h)     sieć wodociągową w Tarkowie Dolnym w rejonie działki nr 111 o wartości                81.592,05 zł.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2016, 08:43:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374