Zarządzenie nr 104/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2015w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 45/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz wysokości opłat za posiłki.

Zarządzenie nr 104/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2015


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 45/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz wysokości opłat za posiłki.


 
Na podstawie art. 67a ust. 3, w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam zarządzenie Nr 45/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz wysokości opłat za posiłki.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Ustalenie warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym opłat za posiłki, należy do zakresu kompetencji dyrektora szkoły, który wykonuje te zadania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (31 grudnia 2015, 12:35:06)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2016, 08:30:42)
Zmieniono: zmiana numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615