Zarządzenie nr 98/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 7 grudnia 2015w sprawie przekazania w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego mienie Gminy

Zarządzenie nr 98/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 7 grudnia 2015


w sprawie przekazania w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego mienie Gminy


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:
 
 
§1. Przekazuję  w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku, sprzęt rehabilitacyjny o łącznej wartości 23.046,20 zł, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w celu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr  1                                                                                                                                                                                                                         do  zarządzenia Nr 98/15
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 7 grudnia  2015 r.
 
 
 
Sprzęt rehabilitacyjny przekazany Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej:
 
INTERDYNAMIC TYP ID – 4c          rok produkcji 1997         o wartości 2.232,60 zł
GALWATRONIK TYP GT – 1c          rok produkcji 1998         o wartości 1.012,60 zł        LASERTRONIK TYP LT – 30            rok produkcji 1998         o wartości 3.775,90 zł
DIATRONIK TYP DT – 7b                 rok produkcji 1997         o wartości 2.074,00 zł
DIATRONIK TYP DT – 7b                 rok produkcji 1998         o wartości 2.049,60 zł
LAMPA SOLUX                                rok produkcji 1997      o wartości 2.104,50 zł
LAMPA SOLUX                                  rok produkcji 1998        o wartości    790,00 zł
OPiW – 01                                        rok produkcji 1998   o wartości 6.000,00 zł
UGUL z wyposażeniem                        rok produkcji 1997        o wartości 3.007,00 zł
 
 
O łącznej wartości początkowej sprzętu 23.046,20 złotych
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (14 grudnia 2015, 13:46:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461