Zarządzenie nr 100/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 grudnia 2014w sprawie w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne-Nowa Wioska”.

Zarządzenie nr 100/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne-Nowa Wioska”.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.*) zarządzam, co następuje:
 

§1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy sieć wodociągową w miejscowościach Tarkowo Dolne-Nowa Wioska      o wartości 1.308.897,20 zł.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 stycznia 2015, 08:59:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1084