Zarządzenie nr 95/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 26 listopada 2014w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 95/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 26 listopada 2014


w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka.


Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach   publicznych  ( Dz. U. 2013r. poz. 885 ) oraz   rozporządzenia   Ministra   Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) zarządza się, co następuje:
 
   § 1.  Wprowadza się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka : 
1) „Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego     zarządzenia;
2) „Kartę Audytu Wewnętrznego”, zgodnie  z  załącznikiem  nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) „Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi Wewnętrznemu-Usługodawcy. 
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 grudnia 2014, 11:17:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265