Zarządzenie nr 85/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 października 2014w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 85/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 października 2014


w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936), zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Upoważniam, do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, Rady Powiatu Bydgoskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka zarządzonych na 16 listopada 2014 r., następujących pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka:
 
1)     Małgorzatę Ćwierdzińską – Urzędnika Wyborczego,
2)     Mirosława Bogusza – Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 listopada 2014, 09:55:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519