Zarządzenie nr 65/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2013w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Zarządzenie nr 65/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.


Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.poz.594; z późn. zm.) oraz § 21 ust.2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/115/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej zarządzam, co następuje:
 


   § 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. Zobowiązuję dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej do zapoznania pracowników GOPS z treścią Regulaminu.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik Nr 1 (59kB) word
Załącznik Nr 2 (33kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 stycznia 2014, 11:32:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1951