Zarządzenie nr 60/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 22 listopada 2013w sprawie w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do wyjazdu służbowego do miasta Westerburg w Niemczech.

Zarządzenie nr 60/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 22 listopada 2013


w sprawie w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do wyjazdu służbowego do miasta Westerburg w Niemczech.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam przedstawicieli Gminy Nowa Wieś Wielka do udziału w delegacji do miasta Westerburg w Niemczech w składzie:
1) Jacek Kruszyna – Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,
2) Krzysztof Nowacki – przedstawiciel Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) Łukasz Michalik – pracownik Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
4) Bogumiła Jankowska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej,
5) Teresa Rybicka – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej,
6) Maria Niemiec – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej,
7) Bożena Sas – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej,
8) Solak Krystyna – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej,
9) Adam Molenda – pracownik GOPS w Nowej Wsi Wielkiej, kierowca.

§ 2. 1. Ustalam odbycie przez delegowanych wymienionych w § 1 podróży służbowej do Westerburga w dniach od 27 listopada 2013 r. do 1 grudnia 2013 r. samochodem:
1) Opel Vivaro, nr rej. CBY 30YE o pojemności skokowej silnika 1.870 cm3, stanowiącym własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
2) Skoda Oktavia, nr rej. CBY KT44 o pojemności skokowej silnika 1.896 cm3, będącym w użytkowaniu przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
2. Zwrot kosztów podróży nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

§ 3. Koszty związane z odbyciem podróży służbowej i koszty zakupu paliwa do samochodów wymienionych w § 2 ust. 1 zostaną sfinansowane z zaplanowanych środków w budżecie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (28 listopada 2013, 14:14:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2227