Zarządzenie nr 51/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 1 października 2013w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zarządzenie nr 51/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 1 października 2013


w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 574; ze zm.) oraz § 13 i § 14  Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/282/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 15 kwietnia 2009 r. Nr 34, poz. 731) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Przyznaję nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka następującym nauczycielom:
1) Pani Lidii Gajda-Orlińskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 2.300 zł brutto,
2) Panu Markowi Fojutowskiemu – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 2.300 zł brutto,
3) Pani Elżbiecie Kuczborskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, w wysokości 2.300 zł brutto,
4) Pani Marzenie Szewczykowskiej – nauczycielowi Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 2.300 zł brutto,
5) Pani Agnieszce Przybyła – nauczycielowi Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 2.300 zł brutto,
6) Bernadecie Ploch – nauczycielowi Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie, w wysokości 2.300 zł brutto,
7) Pani Wiesławie Kaniasty – nauczycielowi Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 2.300 zł brutto,
8) Pani Ewie Nowickiej – nauczycielowi Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie, w wysokości 2.300 zł brutto.
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
  
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 października 2013, 12:28:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2092