Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2010
Zarządzenia z roku 2020 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu

Zarządzenie nr 60/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 listopada 2010


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706) oraz  § 13 pkt 3 uchwały  Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  30 grudnia  2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, zarządzam  co następuje:
               
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia    2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 25.633.755 zł  zastępuje się kwotą 25.680.939 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.968.494 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 25.511.571 zł zastępuje się kwotą 25.558.755 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI kwotę 26.898.088 zł zastępuje się kwotą 26.945.272 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 22.589.650 zł zastępuje się kwotą 22.636.951 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  11.779.759  zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę  4.308.438 zł zastępuje się kwotą 4.308.321 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  w kwocie 4.308.438 zł zastępuje się kwotą 4.308.321 zł – załącznik nr 2 
8) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną pozostaje bez zmian i wynosi 65.000 zł,
9) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł.
10) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                         

Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 grudnia 2010, 13:09:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij