Zarządzenie nr 55/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 22 października 2010w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/10 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2010 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok.

Zarządzenie nr 55/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 22 października 2010


w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/10 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2010 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok.

Na podstawie art. 249  ust. 1, 2, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1.240),  w związku z uchwałą Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia  2009 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na  rok 2010,  zarządzam,  co następuje:
 
 
§ 1.  W  zarządzeniu nr 5/10 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2010 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok,  § 2 otrzymuje brzmienie:
 
 „§ 2. Plan finansowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok zostaje zmieniony do wysokości, wynikających z aktualnego planu po zmianach wprowadzonych w uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, na dzień  3o września 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.” 
 
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 października 2010, 20:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4242