Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2009
Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu

Zarządzenie nr 89/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 października 2009


w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

    Na  podstawie art. 10 ust. 1, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223), w związku z § 36 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka wprowadzonego Zarządzeniem 58/07 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2007 r., ze zm. zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Przeprowadzam w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka roczną inwentaryzację składników majątkowych, określonych w § 4 niniejszego zarządzenia.
 
  § 2.1 W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
 
1) Mirosław Bogusz     -  przewodniczący, zastępca kierownika Urzędu StanuCywilnego  
                                   w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,    
2)Łukasz Michalik - zastępca przewodniczącego, inspektor ds. obsługi  informatycznej i  promocji Gminy w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) Małgorzata Murawska  - członek, inspektor ds. wymiaru i poboru podatków w Referacie
                                      Budżetu i Finansów Urzędu Gminy NowaWieś Wielka.
  
                                                                                                                                                                                
   2. Do zadań Komisji inwentaryzacyjnej należy w szczególności:
1)  ustalenie pól spisowych inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
2)  przeszkolenie osób biorących udział w spisie z natury,         
3)  przygotowanie dokumentacji z przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji,
4)  gospodarowanie arkuszami spisu z natury,
5)  kontrola przebiegu inwentaryzacji,
6)  ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedłożenie wniosków w 
      sprawie ich rozliczenia,
7)  sporządzenie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji.
 
   § 3.1 Komisja wykonuje zadania przy współudziale zespołów spisowych, w składach  
określonych w § 4 niniejszego zarządzenia.
 
       2. Do zadań zespołów spisowych należy w szczególności:
1) zapoznanie się z Instrukcją inwentaryzacyjną i udział w szkoleniu inwentaryzacyjnym,
2) przeprowadzenie spisu z natury w wyznaczonych terminach i na ustalonych polach   
     spisowych,
3) ustalenie rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątkowych,
     terminowe przekazanie arkuszy spisu z natury przewodniczącemu Komisji  
     Inwentaryzacyjnej.
 
   § 4. Inwentaryzacją należy objąć niżej wymienione składniki majątkowe: wg załącznika


§ 5. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do wyceny i rozliczenia spisu z natury w formie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych i przekazania ich w terminie do 15 stycznia 2010 roku przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
 
 
   § 6. Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej  do nadzoru nad pracą zespołów spisowych i przebiegiem inwentaryzacji oraz do przedstawienia w terminie do  31 stycznia 2010 roku sprawozdania z rozliczenia inwentaryzacji.  
 
  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Składniki majątkowe objete inwentaryzacją (43kB) word
 
 


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 listopada 2009, 12:24:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3998

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij