Zarządzenie nr 65/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 lipca 2009w sprawie przyjęcia Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko – miejskie”.

Zarządzenie nr 65/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 lipca 2009


w sprawie przyjęcia Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko – miejskie”.

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  zm. Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138. poz.974) i uchwały nr 424/2007 Zarządu PFRON z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Procedur realizacji pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, zmienionej uchwałą nr 636/2007 Zarządu PFRON z dnia 23 listopada 2007 r. i uchwałą nr 15/2008 Zarządu PFRON z dnia 17 stycznia 2008r. oraz uchwałą nr 197/2009 Zarządu PFRON z dnia 16 czerwca 2009r., zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Przyjmuję Zasady składania i rozpatrywania wniosków dotyczących programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko – miejskie”, realizowanego w Gminie Nowa Wieś Wielka od 1 września 2009r. do 30 czerwca 2010r.
 
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
 
   § 3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
  Załącznik do zarządzenia (42kB) plik
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 sierpnia 2009, 10:24:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2748