Zarządzenie nr 91/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 9 grudnia 2008w sprawie wyznaczenia Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego lekkiego dla placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na rzecz tych jednostek.

Zarządzenie nr 91/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 9 grudnia 2008


w sprawie wyznaczenia Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego lekkiego dla placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na rzecz tych jednostek.

   Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zarządzam,  co następuje:
 
 
 
   § 1. Wyznaczam Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej  do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego lekkiego dla placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka  na rzecz tych jednostek.
 
   §  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 grudnia 2008, 08:28:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4037