Zarządzenie nr 2/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 14 stycznia 2008w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2008 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok

Zarządzenie nr 2/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 14 stycznia 2008


w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2008 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok

Znak: RO.I 0151-2/08

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w związku z uchwałą Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008, zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuję jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy wynikających z uchwały budżetowej na 2008 r.:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3) Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
4) Przedszkole Samorządowe „ Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
5) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
6) Gimnazjum w Brzozie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
7) Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia,
8) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia,
9) Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia,
10) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia,
11) Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam plan finansowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok , zgodnie z załącznikiem 12 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (31 stycznia 2008, 13:49:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2971