Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »Uchwała nr IX/95/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydacie na ławnika

Uchwała nr IX/94/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali gminnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie

Uchwała nr IX/93/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Centrum”

Uchwała nr IX/92/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr IX/91/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie rozwoju sportu

Uchwała nr IX/90/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr IX/89/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2019 r. na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550C Brzoza – Prądocin – ulicy Ogrodowej w Prądocinie”

Uchwała nr IX/88/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr IX/87/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019

Uchwała nr IX/86/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027

Uchwała nr IX/85/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 10 września 2019


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała nr VIII/84/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr VIII/83/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr VIII/82/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie w rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr VIII/81/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023

Uchwała nr VIII/80/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka

Uchwała nr VIII/79/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr VIII/78/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Wieś Wielka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”

Uchwała nr VIII/77/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia

Uchwała nr VIII/76/19 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij