Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jastrzębiej i Kasztanowej we wsi Brzoza z 2020 roku