Uchwała nr XXII/217/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020w sprawie nadania nazw ulic w OlimpinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/217/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


w sprawie nadania nazw ulic w Olimpinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zaznaczonym na załączniku graficznym ulicom bez nazwy, położonym w miejscowości Olimpin, nadaje się nazwy:
 
1)  ul. Jana Krzeszewskiego - działki nr:  część 313/1, 482, część 9/4, 291, 35/1, 38/12, 38/11, 2 i 1/14,
2)   ul. Jeździecka - działki nr: 4 i 297,
3)   ul. Olimpii Skórzewskiej - działki nr: 474, 43/1,57/10,57/16,43/2i 43/3,
4)   ul. Zielone Łąki - działki nr: 81/3, 81/2 i 81/1,
5)  ul. Lawendowa - działki nr: 57/5, 58/19, 58/16, 63/12, 65/14, 70/27, 70/24, 100/1, 91/2, 10/4, 63/6 i 70/29,
6)   ul. Przylesie - działka nr: 70/23,
7)   ul. Przy Lipach - działki nr: część 313/1,68, 61/1, 62/9, 63/21 i 65/9,
8)   ul. Dębina - działki nr: 58/11, 62/1, 58/17 i 63/13,
9)   ul. Stokrotki Polnej - działka nr: część 9/4
10) ul. Radosna - działki nr: 314/1, 19/23, 19/26, 19/29, 19/5 i 18,
11) ul. Sezamkowa - działki nr: 38/15 i część 38/25,
12) ul. Panoniewo - działki nr: 24/19, 12/2, 95/8 i 21,
13) ul. Wypoczynkowa - działka nr: 46/4,
zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
   


Uzasadnienie
Potrzeba nadania nazw powstającym ulicom wynika z dokonywanych sukcesywnie podziałów nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Propozycje nazw ulic w imieniu miejscowej społeczności przedstawił Sołtys Wsi Olimpin. Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), a ponadto ustawodawca w art. 47a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  i  kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) skonkretyzował tą właściwość jako zadanie gminy w postaci podejmowania uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów.

Załącznik - mapa (125kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2020 r., poz. 6874 z dnia 2020-12-31

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 11:12:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72