Uchwała nr XVI/156/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 maja 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/156/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 maja 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składają się:
1)  bilans za 2019 r.,
2)  rachunek zysków i strat za 2019 r.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  


Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej podlega zatwierdzeniu przez organ, który utworzył taki Zakład.


-----------------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1495, 1571 i 1680  oraz z 2020 r. poz.  568.


Załączniki (6855kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 czerwca 2020, 10:52:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144