Uchwała nr VIII/79/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 czerwca 2019w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/79/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
   
 
UZASADNIENIE
Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. z 2019 r. poz. 730) zmieniony został art. 5d  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) w ten sposób, że rada gminy została zobowiązana do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

----------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 2348.

Załącznik - wzór wniosku (38kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 lipca 2019, 10:37:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249