Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VI/45/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 marca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 wprowadza  się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 49.084.114,97 zł zastępuje się kwotą 49.203.935,97 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 9.940.544,54 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 11.391.082,00 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 446.030,02 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 290.609,42 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 190.609,42 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą 48.913.326,55 zł,    
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 56.883.876,76 zł zastępuje się kwotą   57.003.697,76 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 42.868.427,61 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  21.569.333,40 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.316.906,53 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 502.632,60 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 14.133.926,15 zł zastępuje się kwotą 14.135.270,15 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 14.133.926,15 zł zastępuje się kwotą 14.135.270,15 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.799.761,79 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 7.799.761,79 zł,        
14) w § 4 Przychody budżetu  pozostają bez zmian i wynoszą 11.813.209,61 zł, rozchody  wynoszą 4.013.447,82 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 180.000,00 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 103.439,00 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.799.761,79 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 4.013.447,82 zł,
18) Upoważnienia   Wójta określone  w § 12 ust. od 1 do 7  pozostają bez zmian ,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
   
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366.

Uzasadnienie (52kB) pdf

Załącznik nr 1 - zmiany w dochodach i wydatkach (105kB) pdf

Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne (37kB) pdf

Załącznik nr 5 - programy i projekty (51kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (3 kwietnia 2019, 10:00:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij