Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr V/40/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 lutego 2019


w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się samorządowe jednostki budżetowe, które gromadzą środki finansowe na wydzielonym rachunku dochodów:
1)   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej;
2)   Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie;
3)   Przedszkole  Samorządowe „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej;
4)   Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie.
 
§ 2. Dochody są gromadzone na rachunku z następujących źródeł:
1)      spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2)     odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w użytkowaniu jednostki budżetowej;
3)      wpływy z najmu pomieszczeń i sprzętu;
4)      wpływy z najmu  boiska sportowego;
5)      wpływy z najmu powierzchni reklamowej;
5)      wpływy z odsetek bankowych rachunku dochodów.
 
§ 3. Zgromadzone na  rachunku dochody wskazane w § 2, przeznacza się na:
1)      zakup materiałów i wyposażenia;
2)      zakup środków żywności dla potrzeb jednostki;
3)      zakup środków dydaktycznych;
4)      zakup usług remontowych;
5)      zakup usług pozostałych;
6)      zakup  nagród rzeczowych dla uczniów za udział w konkursach i zawodach sportowych;
7)      cele wskazane przez darczyńcę;
8)      opłaty za obsługę bankową rachunku dochodów;
9)      podatek od towarów i usług (VAT).
 
§ 4.1 Projekt planu finansowego dochodów jest sporządzany zgodnie z procedurami tworzenia budżetu na dany rok budżetowy.
2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie dochodów jest plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez dyrektora jednostki budżetowej, po uchwaleniu uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy.
3. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzony w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.  
4. Upoważnia się kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej, do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów, polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, na wniosek dyrektora jednostki budżetowej.
5. Zmiany planów finansowych dochodów w trakcie roku budżetowego, polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonuje się na wniosek dyrektora jednostki budżetowej skierowany do Wójta Gminy, który podejmuje decyzję o przygotowaniu projektu zmiany stosownego załącznika do uchwały budżetowej.
 
§ 5. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dochodów samorządowych jednostek budżetowych  zapewnia Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLII/429/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500,


[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2354.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (3 kwietnia 2019, 09:34:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij