Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XL/315/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 maja 2018


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 - letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi:
 
lp.
Stanowisko
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
1.
Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
22
2.
Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 -  letnie jak
i dzieci innych grup wiekowych
22

 
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXVI/244/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga,nlogopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r.  poz. 1881).
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie  od dnia 1 września 2018 r.
 
 
 
 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela dokonana ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), w art. 76 pkt 22 d tej ustawy do grupy stanowisk, którym organ prowadzący ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, włącza również terapeutów pedagogicznych. Wskazany artykuł zawiera też unormowanie, w myśl którego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych nie może przekraczać 22 godzin.
W uchwale uregulowano również kwestię określenia ilości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli realizujących zajęcia w tzw. grupach mieszanych, czyli w oddziałach, do których uczęszczają dzieci sześcioletnie i młodsze.---------------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130,
[2]Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz. 2977 z dnia 2018-06-04

Opublikował: Szymon Giżycki (14 czerwca 2018, 09:42:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij